Edo era scenery at Mount Fuji:

Oshino Hakkai

Oshino Hakkai

This is a picture panel in front of the Oshino Hakkai. Alas, Mount Fuji was hidden by clouds on this day ….

B Bottomless pond 1

B Bottomless pond 3

Advertisements